Microsoft Power Apps

En sælgende overskrift om ovenstående

Vi digitaliserer og automatisere processer for produktionsvirksomheder med Microsoft Power Platform. Det giver realtidsdata, øget produktivitet og en bedre bundlinje.

Kontakt os

Hvordan hjælper vi med Microsoft Power Apps?

Vi er på hjemmebane, når det gælder ERP-integration. Vi sørger for, at data flyder mellem produktionsanlægget og ERP-systemet, så produktionen kører effektivt, og så den økonomiske opfølgning er korrekt.

Vores erfaring og ekspertise giver os optimale vilkår for at forstå de tværgående problemstillinger, som ofte skal behandles, når det handler om ERP-integration.

Vi er bevidste om, at det er en bredtfavnende disciplin at beskrive de krav, der er gældende for komplekse automationsløsninger. Denne disciplin kræver ofte, at vi tager hensyn til mange forhold og modsatrettede krav, som de mange projektinteressenter stiller.

I PowerUP sørger vi naturligvis altid for at udarbejde de systembeskrivelser og kravspecifikationer, der er nødvendige for at sikre, at funktioner, hardware og grænseflader er veldefinerede og afstemt forud for integrationen.

Vores kernekompetencer inden for ERP-integration

  • ANSI/ISA-95-modellering
  • Systemarkitektur og teknologi
  • Design og implementering af grænseflader

Derfor skal ERP-systemet og produktionsanlægget integreres

ERP-systemet er produktionsvirksomhedens administrative IT-system, der holder styr på hele virksomhedens forsyningskæde. Ved at integrere ERP-systemet med maskiner og procesudstyr i produktionen sikrer vi, at data flyder frit i realtid. Det betyder, at data og informationer altid er opdateret på tværs af organisationen, og at al produktionsplanlægning, -afvikling og -opfølgning sker på et entydigt og oplyst grundlag.

ERP-integration med forbrugsdata fra processen giver bedre sporbarhed, præcise kalkulationer, færre lagerkorrektioner og bedre styring af materialebehov.

Med andre ord er en robust ERP-integration et must for en moderne produktionsvirksomhed, der ønsker effektive processer på tværs af hele organisationen og en forbedret bundlinje.

Fordele ved en ERP-integration

  • Få økonomisk opfølgning på det reelle forbrug
  • Få synkrone lagre og færre lagerkorrektioner
  • Opnå optimeret sporbarhed